Prodating oni cc

Rated 4.82/5 based on 770 customer reviews

Ovaj se tekst tako može smatrati nastavkom onoga o čemu sam na PCNEN-u ranije pisao ( monopola na istinu i sličnog), ovdje i ovdje. Prvo sam slučajno, tražeći neku izjavu Anta Markovića, naišao na tekst Branka Vojičića u vezi “Rata za Mir”, koji su prenijele e-novine.U međuvremenu je na tu temu ipak vraćen moj komentar, pa ga mogu u cjelini navesti: O tempora, o mores!

prodating oni cc-69

prodating oni cc-50

prodating oni cc-76

prodating oni cc-89

Misao bi bila izložena, zatim obrazložena, dokazana i na kraju ilustrovana. Kako je vrijeme odmicalo, procedura se sužavala, pa smo na kraju dobijali i gotove zaključke, bez ikakvih početnih premisa i bez pomisli na dokaz.Priznaću da sam prema poslednjem osjetio jedan iskonski, Sokratovski prezir. Pominjanjem (pjesnika) Radovana Karadžića, raspada Jugoslavije, nacionalizama i međusobne neshvaćenosti, Žižek je to sam izazvao. Potpuno neočekivanu legitimizaciju američkog i evropskog imperijalizma zaokružila je legitimizacija crnogorskog režima, upravo kroz regionalnu spoljno-političku priču i među-nacionalnu patetiku.Svjesno ili ne, Žižek je dao ključ za razumijevanje samog sebe, ponudivši nam naočare sa početka priče: Na postavljeno pitanje “Šta mi Žižek govori?Tako smo dobili i instant odgovor na vječno pitanje – zašto se raspala Jugoslavija.Završilo se pukim sofizmima i besmislenim logiciranjem o Hrišćanstvu i religiji uopšte.

Leave a Reply